Høstens klatregrupper har startet. Se oversikt over de ulike gruppene under:

Klatregruppene varer frem til skolens juleferie og har opphold på alle skolefridager.
Det gis søskenrabatt på 10% ved søsken nr 2, 3 etc. Beløpet kan deles i to hvis ønskelig.
Alt nødvendig utstyr bortsett fra klatresko inngår i kursavgift. Starter man på et senere tidspunkt gis det rabatt for de gangene man har gått glipp av.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
8-11 år

17.30-18.30

5-8år

17.30-18.30

Voksen Trinn 2

17.30-19.00

5-8år

17.30-18.30

Treningsgruppe Voksen
kl 18.00-19.30
8-11 år

17.30-18.30

  Treningsgruppe ungdom
kl 19.00-20.30
12-16 år

19.00-20.30

12-16 år

19.00-20.30

Voksen Trinn 1

19.30-21.00

Satsningsgruppe

19.00-20.30

Info om de ulike klatregruppene:

Minsteparti 5-8år
Et klatretilbud til de aller yngste. Velg tirsdags eller torsdagsparti. Det vil være en blanding av nybegynnere og videregående. Alle får personlig oppfølging. Her er klatring i fokus med vekt på teknikk og klatreglede. Aktiviteten vil i all hovedsak foregå i autobelayrommet.
Maks antall deltakere 9 stk.
Tirsdagsgruppen: (Starter 20. august)
Pris: 2490,- skoleie: 349,-

Torsdagsgruppen: (starter 22. august)
Pris: 2490,- skoleie: 349,-

Meld på her.


Småparti 8-11 år
Innføring i klatresporten for de yngste. For de som vil prøve ut klatring i trygge omgivelser.
Stikkord for kurset:
– Klatring, teknikk og trening.
– Lek.
– Lære å jobbe sammen klatrer/sikrer.
mandagsgruppen: (starter 19. august)
Pris: 2890,- skoleie: 349,- 

Torsdagsgruppen: (starter 22. august)
Pris: 2890,- skoleie: 349,- 

Meld på her.


Klatregruppe 12-16 år
For nye og erfarne klatreungdommer. Grundig og sikker opplæring etter nivå.
Topptauklatring/-sikring og ledklatring/-sikring. Teknikktrening. Etter fylte 13 år kan de som kvalifiserer til det søke om topptaukort eller brattkort.
mandagsgruppen: (starter 19. august)
Pris: 3390,- skoleie: 349,- 

Tirsdagsgruppen: (Starter 20. august)
Pris: 3390,- skoleie: 349,-

Meld på her.

Treningsgruppe ungdom.
Gruppe for de som har brattkort eller tilsvarende kompetanse og vil fortsette i organisert trening med instruktør.
Fast trening over hele semesteret.
Torsdager kl 19.00 – 20.30.
Pris: 2790,-
Leie av sko for hele perioden: 349,-

Treningsgruppe med ekstra treningsdag per uke for ekstra utvikling for de som ønsker dette. Den ekstra treningsdagen er frivillig og fortrinnsvis på mandager kl 19.00 – 20.30. Mandagene er egentreningsdag uten instruktør der klatrerne selv får ansvaret for å planlegge og gjennomføre treningsdagen.
Pris hele semesteret: 3490,- skoleie: 649,-

Meld på her.


Satsningsgruppe

Klatregruppe for de som ønsker ekstra utvikling. Større fokus på riktig trening og egentrening.

Torsdager kl 19.00 – 20.30. (22. august – 19. desember)
Alle deltakere får frikort til senteret i perioden slik at de kan trene utenom den faste treningstiden.
Pris: 3490,-
Skoleie: 649,-

Meld på her.

 

Klatreskole voksen Trinn 1.
Første del av et komplett kurs mot Brattkort, og for å bli en selvstendig klatrer.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang. Pris: 1 450,- skoleie: 150,-
Stikkord for kurset:

– Grundig og sikker opplæring på topptau.
– Introduksjon og riktig bruk av utstyr.
– Forstå sikringskjeden, taulaget.
– Lære å både falle og ta imot fall på topptau.
– Grunnleggende teknikktrening og løsing av problemer.

Pris: 1450,- skoleie: 150,- Antall ganger: 7.
starter onsdag 21. august kl 19.30.
Neste runde starter 16. oktober kl 17.30.
Meld på her.


Klatreskole voksen Trinn 2
.
Del to av to for å bli en selvstendig klatrer. I etterkant av kurset vil det bli gitt Brattkort til de som gjennomfører og består prøve.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang. Pris: 1 450,-.
Stikkord for kurset:

– Hovedfokus på ledklatring.
– Videre forståelse av sikringskjeden og hvilke krefter som virker.
– Klatre trygt og unngå faresituasjoner.
– Videre utvikling av teknikk.

Pris: 1450,- skoleie: 150,- Antall ganger: 7.
Starter onsdag 21. august kl 17.30.
Neste runde starter 16. oktober kl 19.30.
Meld på her.

Treningsgruppe voksen.
Gruppe for de som har brattkort eller tilsvarende kompetanse og vil fortsette i organisert trening med instruktør.
Fast trening over hele semesteret. Passer for 16 år og oppover.
Treningsgruppe voksen onsdager kl 18.00 – 19.30.
Pris: 2790,-
Leie av sko for hele perioden: 349,-

Stikkord:
– Krav om brattkort eller tilsvarende kompetanse for å delta.
– Utvikling og klatreglede.
– Fokus på teknikk og variert trening.
– Løsing av individuelle problemer, både i buldrerommet og høyt i veggen.
Meld på her.

 

 

Det er mulig å starte alle grupper på et senere tidspunkt hvis det er plass. Det gis da reduksjon i pris.