onsdag 8. mai starter følgende klatrekurs:
klatreskole trinn 1 voksen kl 17.30. For nybegynnere som vil lære å sikre på topptau. 7 onsdager. Pris 1450,- pluss skoleie 150,-
Klatreskole trinn 2 voksen. kl 19.30. For de som kan sikre på topptau og vil lære å sikre på led. 7 onsdager. Pris 1450,- pluss skoleie 150,-
Treningsgruppe voksen. kl 17.30. For de som kan sikre på topptau(helst led) og som vil klatre fast en gang per uke under veiledning av instruktør. 7 onsdager. Pris 1090,- pluss skoleie 150,-
Meld på her.

For mer info se lengre ned.

Klatregruppene har opphold på alle skolefridager.
Det gis søskenrabatt på 10% ved søsken nr 2, 3 etc.

Meld på her.

Alt nødvendig utstyr bortsett fra klatresko inngår i kursavgift.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
9-10 år

17.30-18.30

5-8år

17.30-18.30

Treningsgruppe Voksen

17.30-19.00

5-8år

17.30-18.30

Voksen Trinn 1

17.30-19.00

Treningsgruppe ungdom(egentrening)

19.00-20.30

 
11-16 år

19.00-20.30

11-16 år

19.00-20.30

Voksen Trinn 2

19.30-21.00

Treningsgruppe ungdom

19.00-20.30

Info om de forskjellige klatreskolene:

Minsteparti 5-8år
Et klatretilbud til de aller yngste. Velg tirsdags eller torsdagsparti. Det vil være en blanding av nybegynnere og videregående. Alle får personlig oppfølging. Her er klatring i fokus med vekt på teknikk og klatreglede. Aktiviteten vil i all hovedsak foregå i autobelayrommet.
Maks antall deltakere 9 stk.
Tirsdagsgruppen: (Starter 2. april)
Pris: 1490,- skoleie: 249,- antallganger: 11. 

Torsdagsgruppen: (starter 4. april)
Pris: 1490,- skoleie: 249,- antallganger: 11. 

Hvis det er nok etterspørsel kan vi utvide med en ekstra gruppe på fredager kl 17.30-18.30.

Småparti 9-10år
Innføring i klatresporten for de yngste. For de som vil prøve ut klatring i trygge omgivelser.
Stikkord for kurset:
– Sikker opplæring på topptau med backup.
– Lek.
– Lære å jobbe sammen klatrer/sikrer.
Starter mandag 25. mars.
Pris: 1690,- skoleie: 249,- antallganger: 10.

Klatregruppe 11-16 år
For nye og erfarne klatreungdommer. Grundig og sikker opplæring etter nivå.
Topptauklatring/-sikring og ledklatring/-sikring. Teknikktrening. Etter fylte 13 år kan de som kvalifiserer til det søke om topptaukort eller brattkort.
mandagsgruppen: (starter 25. mars)
Pris: 2090,- skoleie: 249,- antallganger: 10. 

Tirsdagsgruppen: (Starter 2. april)
Pris hele semesteret: 4390,- skoleie: 390,- antallganger: 22.
Pris halvt semester: 2390,- skoleie: 249,- antallganger: 11.

Klatreskole voksen Trinn 1.
Første del av et komplett kurs mot Brattkort, og for å bli en selvstendig klatrer.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang. Pris: 1 450,- skoleie: 150,-
Stikkord for kurset:

– Grundig og sikker opplæring på topptau.
– Introduksjon og riktig bruk av utstyr.
– Forstå sikringskjeden, taulaget.
– Lære å både falle og ta imot fall på topptau.
– Grunnleggende teknikktrening og løsing av problemer.

Pris: 1450,- skoleie: 150,- Antall ganger: 7.
starter onsdag 6. mars kl 19.30.
Neste runde starter 8. mai kl 17.30.

Klatreskole voksen Trinn 2.
Del to av to for å bli en selvstendig klatrer. I etterkant av kurset vil det bli gitt Brattkort til de som gjennomfører og består prøve.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang. Pris: 1 450,-.
Stikkord for kurset:

– Hovedfokus på ledklatring.
– Videre forståelse av sikringskjeden og hvilke krefter som virker.
– Klatre trygt og unngå faresituasjoner.
– Videre utvikling av teknikk.

Pris: 1450,- skoleie: 150,- Antall ganger: 7.
Starter onsdag 6. mars kl 17.30.
Neste runde starter 8. mai kl 19.30.

Treningsgruppe.
Gruppe for de som har brattkort eller tilsvarende kompetanse og vil fortsette i organisert trening med instruktør.
Fast trening over hele semesteret:
Treningsgruppe ungdom(12 år og oppover)torsdager kl 19.00 – 20.30.(2. mai – 20. juni) Pris: 1190,-
Treningsgruppe voksen onsdager kl 17.30 – 19.00. (8. mai – 19. jun) Pris: 1090,-
Leie av sko for hele perioden: 150,-
Det er mulighet for ekstra treningsdag per uke for ekstra utvikling for de som ønsker dette. Den ekstra treningsdagen er frivillig og avtales nærmere. Egentreningsdagen blir uten instruktør der klatrerne selv får ansvaret for å planlegge og gjennomføre treningsdagen. Pris for treningsgruppe med ekstra treningsdag: 1690,-
Leie av sko for treningsgruppe med ekstra dag: 290,-

Stikkord for treningsgruppen:

– Krav om brattkort eller tilsvarende kompetanse for å delta.
– Utvikling og klatreglede.
– Fokus på teknikk og variert trening.
– Løsing av individuelle problemer, både i buldrerommet og høyt i veggen.

Det er mulig å starte treningsgruppen på et senere tidspunkt hvis det er plass. Det gis da reduksjon i pris.