Klatregruppene starter opp igjen fra mandag 6. januar.

Se info om gruppene og påmelding under

Klatregruppene varer frem til skolens juleferie og har opphold på alle skolefridager.

NB: Merk at fra januar blir det krav om betalt medlemskap i Fredrikstad Klatreklubb for å delta på alle klatregrupper bortsett fra klatreskole trinn 1 og 2 voksen. Medlemskap kan betales ved å klikke her
Det gis søskenrabatt på 10% ved søsken nr 2, 3 etc. Man kan melde seg på helt eller halvt semester. Det gis litt rabatt ved påmelding helt semester.
Alt nødvendig utstyr bortsett fra klatresko inngår i kursavgift. Starter man på et senere tidspunkt gis det rabatt for de gangene man har gått glipp av. Gruppene er populære og noen er fulle med ventelister. Ønsker du plass nå eller senere, meld deg på :)

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
8-11 år

17.30-18.30

5-8år

17.30-18.30

Klatreskole voksen Trinn 2

17.30-19.00

5-8år

17.30-18.30

Treningsgruppe Voksen
kl 18.00-19.30
8-11 år

17.30-18.30

 
12-16 år

19.00-20.30

12-16 år

19.00-20.30

Klatreskole voksen Trinn 1

19.30-21.00

Satsningsgruppe

19.00-20.30

Info om de ulike klatregruppene:

Minsteparti 5-8år
Et klatretilbud til de aller yngste. Velg tirsdags eller torsdagsparti. Det vil være en blanding av nybegynnere og videregående. Alle får personlig oppfølging. Her er klatring i fokus med vekt på teknikk og klatreglede. Aktiviteten vil i all hovedsak foregå i autobelayrommet.
Maks antall deltakere 9 stk.
Tirsdagsgruppen (starter 7. jan) 
Helt semester: 2690,- skoleie: 590,- 22 uker
Halvt semester: 1390,- skoleie:299,- 11 uker

Torsdagsgruppen: (starter 9. jan)
Helt semester: 2390,- skoleie: 590,- 20 uker
Halvt semester: 1290,- skoleie:299,- 10 uker

Meld på her.


Småparti 8-11 år
Innføring i klatresporten for de yngste. For de som vil prøve ut klatring i trygge omgivelser.
Stikkord for kurset:
– Klatring, teknikk og trening.
– Lek.
– Lære å jobbe sammen klatrer/sikrer.
mandagsgruppen: (starter 6. Jan)
Helt semester: 3090,- skoleie: 590,- 20 uker
Halvt semester: 1590,- skoleie: 299,- 10 uker

Torsdagsgruppen: (starter 9. Jan)
Helt semester: 3090,- skoleie: 590,- 20 uker
Halvt semester: 1590,- skoleie: 299,- 10 uker

Meld på her.


Klatregruppe 12-16 år
For nye og erfarne klatreungdommer. Grundig og sikker opplæring etter nivå.
Topptauklatring/-sikring og ledklatring/-sikring. Teknikktrening. Etter fylte 13 år kan de som kvalifiserer til det søke om topptaukort eller brattkort.
mandagsgruppen: (starter 6. jan)
Helt semester: 3790,- skoleie: 590,- 20 uker
Halvt semester: 1990,- skoleie: 299,- 10 uker

Tirsdagsgruppen: (Starter 7. jan)
Helt semester: 4190,- skoleie: 590,- 22 uker
Halvt semester: 2190,- skoleie: 299,- 11 uker

Meld på her.


Satsningsgruppe

Klatregruppe for de som ønsker ekstra utvikling. Større fokus på riktig trening og egentrening.

Torsdager kl 19.00 – 20.30.
Alle deltakere får frikort til senteret i perioden slik at de kan trene utenom den faste treningstiden.
Satsningsgruppen: (starter 
Helt semester: 4190,- skoleie: 590,- 22 uker
Halvt semester: 2190,- skoleie: 299,- 11 uker

Meld på her.

 

Klatreskole voksen Trinn 1.
Første del av et komplett kurs mot Brattkort, og for å bli en selvstendig klatrer.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang. Pris: 1 450,- skoleie: 150,-
Stikkord for kurset:

– Grundig og sikker opplæring på topptau.
– Introduksjon og riktig bruk av utstyr.
– Forstå sikringskjeden, taulaget.
– Lære å både falle og ta imot fall på topptau.
– Grunnleggende teknikktrening og løsing av problemer.

Pris: 1490,- /1390,- for medlemmer av FKK, skoleie: 150,- Antall ganger: 7.
starter onsdag 8. jan kl 19.30.
Neste runde starter ons 4. mars kl 17.30.
Meld på her.


Klatreskole voksen Trinn 2
.
Del to av to for å bli en selvstendig klatrer. I etterkant av kurset vil det bli gitt Brattkort til de som gjennomfører og består prøve.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang. Pris: 1 450,-.
Stikkord for kurset:

– Hovedfokus på ledklatring.
– Videre forståelse av sikringskjeden og hvilke krefter som virker.
– Klatre trygt og unngå faresituasjoner.
– Videre utvikling av teknikk.

Pris: 1490,- /1390,- for medlemmer av FKK, skoleie: 150,- Antall ganger: 7.
starter onsdag 8. jan kl 17.30.
Neste runde starter ons 4. mars kl 19.30.
Meld på her.


Treningsgruppe voksen.

Gruppe for de som er trygge på sikring og vil fortsette i organisert trening med instruktør.
Helst har du bratkort men det er ikke noe krav.
– Fokus på teknikk og variert trening.
– Løsing av individuelle problemer, både i buldrerommet og høyt i veggen.
Fast trening over hele semesteret. Passer fra ca 16 år og oppover.
Onsdager kl 18.00 – 19.30.
Helt semester: 2900,- skoleie: 590,- 20 uker

Halvt semester: 1490,- skoleie: 299,- 10 uker

Meld på her.


Det er mulig å starte alle grupper på et senere tidspunkt hvis det er plass. Det gis da reduksjon i pris.