Klatregruppene er i gang.
Følgende grupper har ledige plasser:
6-9 år mandager kl 16.15-17.15
8-12 år tirsdager kl 16.15-17.15
12-17 år tirsdager kl 19 – 20.30

Ønsker du plass på en av de andre gruppene så meld deg på så havner du på venteliste og får beskjed så fort det blir ledig.

Det er krav om betalt medlemskap i Fredrikstad Klatreklubb for å delta på alle klatregrupper. Medlemskap koster 100 for barn tom 17 år og 300 fra 18 år. Medlemskap kan betales ved å klikke her
Det gis søskenrabatt på 10 % ved søsken nr 2, 3 etc. Man kan melde seg på helt eller halvt semester. Det gis rabatt ved påmelding helt semester kontra halvt.
Alt nødvendig utstyr bortsett fra klatresko inngår i kursavgift. Starter man på et senere tidspunkt gis det rabatt for de gangene man har gått glipp av. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
6-9 år
16.15-17.15

8-12 år
17.30-18.30
8-12 år
16.15-17.15

6-9 år
17.25-18.25
8-12 år
16.45-17.45

6-9 år
16.15-17.15

6-9 år
17.25-18.25

8-12 år
17.35-18.35
Treningsgruppe Voksen
kl 18.00-19.30

12-17 år
18.15-19.45

8-12 år
17.35-18.35
 
12-17 år
19.00-20.30
12-17 år
19.00-20.30
Klatreskole voksen Trinn 1
20.00-21.30
Satsningsgruppe 18.45-20.15

Treningsgruppe 19.00-20.30

Info om de ulike klatregruppene:

Minsteparti 6-9 år
Et klatretilbud til de aller yngste. Velg mandag, tirsdag eller torsdagsparti. Det vil være en blanding av nybegynnere og videregående. Alle får personlig oppfølging. Her er klatring i fokus med vekt på teknikk og klatreglede. Aktiviteten vil foregå i autobelayrommet, buldrerommene og på tauveggene.

Mandagsgruppen (15. aug – 12. des)
kl 16.15-17.15. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2295,-/1350,-

Tirsdagsgruppen (16. aug – 13. des) 
kl 17.25-18.25. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2295,-/1350,-

Torsdagsgruppen: (18. aug – 15. des) 
kl 16.15-17.15. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2295,-/1350,-

Torsdagsgruppen: (18. aug – 15. des) 
kl 17.25-18.25. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2295,-/1350,-

Meld på her.


Småparti 8-12 år
Innføring i klatresporten for de yngste. For de som vil prøve ut klatring i trygge omgivelser.
Stikkord for kurset:
– Klatring, teknikk og trening.
– Lek.
– Lære å jobbe sammen klatrer/sikrer.

Mandagsgruppen (15. aug – 12. des)
kl 17.30-18.30. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2295,-/1350,-

Tirsdagsgruppen (16. aug – 13. des) 
kl 16.15-17.15. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2295,-/1350,-

Tirsdagsgruppen (16. aug – 13. des) 
kl 17.35-18.35. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2295,-/1350,-

onsdagsgruppen: (17. aug – 14. des)
kl 16.45-17.45. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2295,-/1350,-

Torsdagsgruppen: (18. aug – 15. des) 
8-12 år kl 17.35-18.35. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2295,-/1350,-

Meld på her.


Klatregruppe 12-17 år
For nye og erfarne klatreungdommer. Grundig og sikker opplæring etter nivå.
Topptauklatring/-sikring og ledklatring/-sikring. Teknikktrening. Etter fylte 13 år kan de som kvalifiserer til det søke om topptaukort eller brattkort.
Mandagsgruppen (15. aug – 12. des)
kl 19-20.30. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2895,-/1695,-

Tirsdagsgruppen (16. aug – 13. des) 
kl 19-20.30. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2895,-/1695,-

onsdagsgruppen: (17. aug – 14. des)
kl 19-20.30. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2895,-/1695,-

Meld på her.

 

Treningsgruppe Ungdom

Klatregruppe for de som ønsker ukentlig trening og videre utvikling. Fokus på riktig trening og egentrening og ikke på opplæring i sikring. Det er en forventning at deltakere på denne gruppen minimum har kompetanse tilsvarende topptaukort. Søkere som ikke har kompetansen på plass bes ta kontakt slik at vi kan hjelpe med dette. Alle deltakere får frikort til senteret i perioden slik at de kan trene utenom den faste treningstiden.

Torsdager kl 19.00 – 20.30. (18. aug – 15. des)
Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 3190,-/1890,-

Meld på her.

Satsningsgruppe

Klatregruppe for de som ønsker ekstra utvikling. Større fokus på riktig trening og egentrening. På denne gruppen søker man ikke selv men blir anbefalt av instruktør.
Alle deltakere får frikort til senteret i perioden slik at de kan trene utenom den faste treningstiden.
Satsningsgruppen: (18. aug – 15. des)
Torsdager kl 18.45-20.15. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 3490,-/2090,-

Meld på her.

Andre priser:
Skoleie helt/halvt semester: 339,-/179,-
Rabatterte frikortpriser for de som har plass på en av våre klatregrupper:
– Frikort barn(tom 17år) helt/halvt semester: 349,-/199,-
– Frikort voksen helt/halvt semester: 890,-/449,-
Barn som deltar på klatregrupper får rimeligere pris på drop in utenom treningstiden: inngang: 60kr / utstyrsleie: 20kr.

Klatreskole voksen Trinn 1.
Første del av et komplett kurs mot Brattkort, og for å bli en selvstendig klatrer.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang.
Stikkord for kurset:

– Grundig og sikker opplæring på topptau.
– Introduksjon og riktig bruk av utstyr.
– Forstå sikringskjeden, taulaget.
– Lære å både falle og ta imot fall på topptau.
– Grunnleggende teknikktrening og løsing av problemer.

Pris: 1490,- /1390,- for medlemmer av FKK, skoleie: 150,- Antall ganger: 7.
onsdager kl 20-21.30.

Oppstart: 7. sep kl 20-21.30

Meld på her.


Klatreskole voksen Trinn 2
.
Del to av to for å bli en selvstendig klatrer. I etterkant av kurset vil det bli gitt Brattkort til de som gjennomfører og består prøve.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang.
Stikkord for kurset:

– Hovedfokus på ledklatring.
– Videre forståelse av sikringskjeden og hvilke krefter som virker.
– Klatre trygt og unngå faresituasjoner.
– Videre utvikling av teknikk.

Pris: 1490,- /1390,- for medlemmer av FKK, skoleie: 150,- Antall ganger: 6.
onsdager kl 20-21.30. Oppstart: 2. nov kl 20-21.30
Meld på her.


Treningsgruppe voksen.

Gruppe for de som er trygge på sikring og vil fortsette i organisert trening med instruktør.
Helst har du bratkort men det er ikke noe krav.
– Fokus på teknikk og variert trening.
– Løsing av individuelle problemer, både i buldrerommet og høyt i veggen.
Fast trening over hele semesteret. Passer fra ca 16 år og oppover.
Onsdager kl 18.00 – 19.30 (17. aug – 14. des)
kl 18-19-30. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2590,-/1490,-

Meld på her.


Det er mulig å starte alle grupper på et senere tidspunkt hvis det er plass. Det gis da reduksjon i pris.

😊