Etter en avlyst periode på grunn av covid-19 fortsetter vi nå med våre faste klatregrupper.
Se info om klatregruppene og påmelding under. Alle grupper har en lavere pris nå da det er få ganger igjen.
I tillegg setter vi opp noen faste ukentlige klatretidspunkter der vi tar i mot et begrenset antall klatrere fra nå og frem til 19. juni.
Se tidspunkter nederst.

Klatregruppene varer frem til skolens sommerferie og har opphold på alle skolefridager.

Det er krav om betalt medlemskap i Fredrikstad Klatreklubb for å delta på alle klatregrupper for barn og ungdom. Medlemskap kan betales ved å klikke her
Det gis søskenrabatt på 10% ved søsken nr 2, 3 etc. Man kan melde seg på helt eller halvt semester. Det gis litt rabatt ved påmelding helt semester.
Alt nødvendig utstyr bortsett fra klatresko inngår i kursavgift. Starter man på et senere tidspunkt gis det rabatt for de gangene man har gått glipp av. Gruppene er populære og noen er fulle med ventelister. Ønsker du plass nå eller senere, meld deg på nå så får du beskjed når du får plass :)

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
8-11 år

17.30-18.30

5-8år

17.30-18.30

Klatreskole voksen Trinn 1

17.30-19.00

5-8år

17.30-18.30

Treningsgruppe Voksen
kl 18.00-19.30
8-11 år

17.30-18.30

 
12-16 år

19.00-20.30

12-16 år

19.00-20.30

Klatreskole voksen Trinn 2

19.30-21.00

Treningsgruppe
&
Satsningsgruppe
19.00-20.30

Info om de ulike klatregruppene:

Minsteparti 5-8år
Et klatretilbud til de aller yngste. Velg tirsdags eller torsdagsparti. Det vil være en blanding av nybegynnere og videregående. Alle får personlig oppfølging. Her er klatring i fokus med vekt på teknikk og klatreglede. Aktiviteten vil i all hovedsak foregå i autobelayrommet.
Maks antall deltakere 9 stk.
Tirsdagsgruppen (31. mars-16. juni) 
pris: 1390,- skoleie:290,- 11 uker

Torsdagsgruppen: (26. mars- 18. juni)
Pris: 1290,- skoleie:290,- 10 uker

Meld på her.


Småparti 8-11 år
Innføring i klatresporten for de yngste. For de som vil prøve ut klatring i trygge omgivelser.
Stikkord for kurset:
– Klatring, teknikk og trening.
– Lek.
– Lære å jobbe sammen klatrer/sikrer.
mandagsgruppen: (23. mars – 15. juni)
Pris: 1590,- skoleie: 290,- 10 uker

Torsdagsgruppen: (26. mars – 18. juni)
Pris: 1590,- skoleie: 290,- 10 uker

Meld på her.


Klatregruppe 12-16 år
For nye og erfarne klatreungdommer. Grundig og sikker opplæring etter nivå.
Topptauklatring/-sikring og ledklatring/-sikring. Teknikktrening. Etter fylte 13 år kan de som kvalifiserer til det søke om topptaukort eller brattkort.
mandagsgruppen: (23. mars – 15. juni)
Pris: 1990,- skoleie: 299,- 10 uker

Tirsdagsgruppen: (31. mars – 16. juni)
Pris: 2190,- skoleie: 299,- 11 uker

Meld på her.

 

Treningsgruppe Ungdom

Klatregruppe for de som ønsker ukentlig trening og videre utvikling. Fokus på riktig trening og egentrening.

Torsdager kl 19.00 – 20.30.
Alle deltakere får frikort til senteret i perioden slik at de kan trene utenom den faste treningstiden.
Treningsgruppen: (26. mars – 18. juni)
Pris: 2190,- skoleie: 299,- 11 uker

Meld på her.

 

Satsningsgruppe

Klatregruppe for de som ønsker ekstra utvikling. Større fokus på riktig trening og egentrening. På denne gruppen søker man ikke selv men blir anbefalt av instruktør.

Torsdager kl 19.00 – 20.30.
Alle deltakere får frikort til senteret i perioden slik at de kan trene utenom den faste treningstiden.
Satsningsgruppen: (26. mars – 18. juni)
Pris: 2190,- skoleie: 299,- 11 uker

Meld på her.

 

Klatreskole voksen Trinn 1.
Første del av et komplett kurs mot Brattkort, og for å bli en selvstendig klatrer.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang. Pris: 1 450,- skoleie: 150,-
Stikkord for kurset:

– Grundig og sikker opplæring på topptau.
– Introduksjon og riktig bruk av utstyr.
– Forstå sikringskjeden, taulaget.
– Lære å både falle og ta imot fall på topptau.
– Grunnleggende teknikktrening og løsing av problemer.

Pris: 1490,- /1390,- for medlemmer av FKK, skoleie: 150,- Antall ganger: 7.
starter onsdag 6. mai kl 19.30.
Neste runde starter til høsten.
Meld på her.


Klatreskole voksen Trinn 2
.
Del to av to for å bli en selvstendig klatrer. I etterkant av kurset vil det bli gitt Brattkort til de som gjennomfører og består prøve.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang. Pris: 1 450,-.
Stikkord for kurset:

– Hovedfokus på ledklatring.
– Videre forståelse av sikringskjeden og hvilke krefter som virker.
– Klatre trygt og unngå faresituasjoner.
– Videre utvikling av teknikk.

Pris: 1490,- /1390,- for medlemmer av FKK, skoleie: 150,- Antall ganger: 7.
starter onsdag 6. mai kl 17.30.
Neste runde starter til høsten.
Meld på her.


Treningsgruppe voksen.

Gruppe for de som er trygge på sikring og vil fortsette i organisert trening med instruktør.
Helst har du bratkort men det er ikke noe krav.
– Fokus på teknikk og variert trening.
– Løsing av individuelle problemer, både i buldrerommet og høyt i veggen.
Fast trening over hele semesteret. Passer fra ca 16 år og oppover.
Onsdager kl 18.00 – 19.30. (25. mars – 17. juni)
Pris: 1590,- skoleie: 290,- 11 uker

Meld på her.


Det er mulig å starte alle grupper på et senere tidspunkt hvis det er plass. Det gis da reduksjon i pris.

Faste ukentlige klatretidspunkt fra

Vi åpner opp for å ta i mot et begrenset antall klatrere på følgende tider fra og med i morgen og til og med fre 19. Juni. Man betaler for et fast ukentlig tidspunkt i 3-5 uker.
man kl 18-21(3 ganger)
Tir kl 10-13(5 ganger)
Tir kl 15-18(5 ganger)
Tir kl 18-21(5 ganger)
Ons kl 18-21(5 ganger)
Tor kl 10-13(4 ganger)
Tor kl 15-18(4 ganger)
Tor kl 18-21(4 ganger)
Fre kl 14-16(5 ganger)
Fre kl 17.30-19.30(5 ganger)
Lør kl 10-13(4 ganger)
Lør kl 13-16(4 ganger)
Søn kl 10-13(4 ganger)
Søn kl 13-16(4 ganger)

Kristihimmelfartsdag og andre pinsedag stengt.

For påmelding send mail til post@fredrikstadklatreklubb.org
Da noen tidspunkter kan bli fulle skriv første, andre og tredje ønskede tidspunkt.

Man betaler for alle gangene ved oppmøte. Starter man på et senere tidspunkt så betaler man redusert. Normale priser gjelder.

19. Juni vet vi sannsynligvis mer om vi får åpne for drop in.

Velkommen!
😊