Vi ser stadig etter nye instruktører som har lyst til å jobbe med barn, ungdom og voksne. Du trenger ikke å være instruktør fra før men ønske å bli det :)

Vi kan tilby klatreleder inne kurs.
For å kunne delta på Klatreleder inne kurs kreves følgende:

Formell kompetanse: Brattkort.
Alder: Fylt 16 år ved kursstart. Deltakere mellom 16 og 18 år vil ha et begrenset arbeidsområde.
Erfaring: Minimum 1 års erfaring med klatring og sikring på led inne eller ute.
Ferdighet: Må kunne lede ruter på bolter sikkert og metodisk.
Interesserte bes sende en kort søknad med CV til post@fredrikstadklatreklubb.org